Vloga za pridobitev novinarske akreditacije
Uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
     
Izpolniti morate vsa polja, ki so označena z *!
Osebni podatki:   *
Ime:   *
Priimek:   *
  *
Naslov:   *
Poštna številka:  
* Mesto:   *
Država:   *
Vaša dejavnost:   *
Elektronski naslov:   *
Telefon:   *
Mobilni telefon:   *
Sporočilo:  
 
Organizator si pridržuje pravico, da lahko preveri resničnost podatkov in zahtevek za akreditacijo zavrne.